Mar 13, 2019 6:14:01 PM tanwa1991
ICO (Initial Coin Offering)
Nov 23, 2017 11:52:46 PM Anurak
Experty เป็นอีกหนึ่งโปรเจคสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมุ่งที่จะสร้าง Social Platform สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และความชำนาญ โดยใช้เหรียญของ EXY เป็น Incentive บน ecosystem ของตัวเอง